WordPress

Khôi phục Classic Widgets Editor cho website WordPress

Tất cả những gì bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt một plugin...

Thêm tiêu đề danh mục, thẻ vào trang archive post

Thêm tiêu đề danh mục, thẻ vào trang archive post Thêm đoạn code bên dưới...

Xây dựng chức năng đăng tuyển việc làm cho wordpress Phần 3: Tạo một số data mẫu

Tạo terms cho các taxonomy Tạo terms cho Địa điểm Tạo terms cho Đơn vị...

Xây dựng chức năng tìm kiếm việc làm cho wordpress Phần 1: Tạo custom post type và custom taxonomy

Tạo post type Việc Làm Tôi sẽ tạo post type việc làm như sau: Basic...

Xây dựng chức năng đăng tuyển việc làm cho wordpress Phần mở đầu

Từ bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chức năng đăng tuyển việc...

Hướng dẫn code tạo Custom Metabox

  Meta Boxe là các khối hiển thị dữ liệu cho phép người dùng chỉnh...

Thêm custom field bằng plugin Advance Custom Fields

Như bài trước đã nói, bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng...

Custom field là gì? hướng dẫn tạo custom field với trường mặc định của wordpress

Custom field là một tính năng hữu ích của WordPress cho phép bạn thêm những...

Tạo custom post type, custom taxonomy với plugin Custom Post Type UI ( CPT UI )

Những bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn tạo custom post type, custom taxonomy...

hướng dẫn tạo Custom Taxonomy wordpress

2 taxonomy mặc định của wordpress là Category và Tag. Nhưng như tôi đã đề...

hướng dẫn tạo Custom Post Type

  Trong WordPress, có hai loại posttype chính có sẵn để hiển thị nội dung...

WordPress template hierarchy – hệ thống cấp bậc trong template trong wordpress

Để trở thành wordpress developer tốt tất nhiên bạn cần biết WordPress template hierarchy. Hiểu...