Tag Archives: openai

Tổng quan về tính năng nổi bật của GPT Store

GPT Store là nền tảng được OpenAI phát triển, cho phép người dùng truy cập...

Những điều bạn cần biết về Sora AI – Công nghệ “text-to-video” mới của OpenAI

Sora được xem là công cụ AI đầu tiên của OpenAI được thiết kế để...

Cách chat GPT như thế nào?

Chat GPT là một công cụ chatbox AI mới ra mắt nhưng đã gây được...