Tool

Freepik – Công cụ AI cho phép bạn vẽ chỉnh sửa ảnh real-time

Nhờ các công cụ AI như Freepik giúp việc tạo ra những hình ảnh ấn...

Sự khác biệt cơ bản giữa Midjourney và DALL-E 2

Midjourney và DALL-E 2 là hai trong số các trình tạo hình ảnh AI phổ...

Voiceflow AI là gì ? Cách tạo Chatbot GPT trong 5 phút cực đơn giản

Voiceflow là gì? Voiceflow là một platform thiết kế chatbot AI tiên tiến, cho phép...

Inflection AI – Trợ lý AI có cảm xúc được đào tạo trên “5.000 chiếc GPU NVIDIA H100”

Tổng quan về Inflection AI Inflection AI là mô hình AI tiên phong trong thế...

Youtube AI – Youtube vừa ra mắt Chatbot AI

Chatbot AI của YouTube là một công cụ hỗ trợ người dùng tương tác với...

Định nghĩa về Coze AI và cách tạo Chatbot “kéo thả” miễn phí

Coze AI là gì ? Coze AI là một nền tảng xây dựng chatbot AI...