Khôi phục Classic Widgets Editor cho website WordPress

Tất cả những gì bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt một plugin có tên Classic Widgets (download). Plugin này được phát hành bởi chính các nhà phát triển của WordPress. Nó sẽ được hỗ trợ và duy trì cho đến ít nhất là năm 2022 hoặc cho đến khi còn cần thiết.

 

Nếu bạn không muốn cài plugin, hãy chèn đoạn code sau đây vào file functions.php của theme (hoặc child theme) mà bạn đang sử dụng. Các bạn cũng có thể chèn bằng plugin Code Snippets để tránh việc code bị xóa mất khi update theme.

<div class="line number1 index0 alt2"><code class="php plain">add_filter( </code><code class="php string">'gutenberg_use_widgets_block_editor'</code><code class="php plain">, </code><code class="php string">'__return_false'</code> <code class="php plain">);</code></div>
<div class="line number2 index1 alt1"><code class="php plain">add_filter( </code><code class="php string">'use_widgets_block_editor'</code><code class="php plain">, </code><code class="php string">'__return_false'</code> <code class="php plain">);</code></div>
1
2
add_filter( 'gutenberg_use_widgets_block_editor', '__return_false' );
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );

Lưu lại và kiểm tra kết quả.

Đây là Block-based Widgets Editor của WordPress 5.8 trở đi:

 

Còn đây là Classic Widgets Editor sau khi khôi phục:

 

Thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thành công!

Một số plugin khác

Ngoài Classic Widgets, còn rất nhiều plugin khác có thể giúp bạn mang trình quản trị widgets cổ điển quay trở lại website WordPress, chẳng hạn như:

Bạn đã update lên WordPress 5.8 chưa? Bạn có đang sử dụng trình quản trị widgets mới (Block-based Widgets Editor) không? Hãy cho chúng tôi biết quan điểm và ý kiến của bạn thông qua khung bình luận bên dưới. Riêng tôi, tại thời điểm này, vẫn tiếp tục trung thành với Classic Widgets Editor.

Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi trực tiếp tư vấn cho bạn.

    Họ tên

    Số điện thoại

    Ghi chú