PHP

HTML là gì? Những điều cơ bản lập trình web cần biết

Với người mới bắt đầu lập trình web thì HTML là một trong những ngôn ngữ cơ...

Lệnh reload nginx Larvps

0 1 * * * /etc/larvps/menu/action/zero_ssl/renew_zerossl >> /dev/null 2>&1 28 0 * * * “/root/.acme.sh”/acme.sh...

Larvps không update được

Ae đang dùng bản 1.0 kiểm tra giúp mình lệnh: force_update nếu VPS bị lỗi ko update...

Larvps chặn tawk to

Em bị Content Security Policy chặn không cho hiển thị plugin tawk.to hoạt động. Em...

Larvps -nâng được Sever PHP Memory Limit lên 512M

Chào mọi người. Mọi người cho mình hỏi làm thế nào để nâng được Sever...

Khôi phục menu larvps

KEy báo hện hạn rồi bị luôn lỗi này – vps không đầy Khởi động...