Thêm custom field bằng plugin Advance Custom Fields

Như bài trước đã nói, bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng plugin Advance Custom field để tạo custom fields

Tại dùng Advance Custom Fields

ACF là một trong những plugin tạo custom field hàng đầu hiện nay. Với giao diện dễ sử dụng support nhiều trường.

Cài đặt plugin Advance Custom Fields

các bạn vào Plugin -> Cài mới -> tìm kiếm : ACF

Các phần chính:

 • Field  Groups: đến giao diện quản lý các field group
 • Add new: đến giao diện thêm field group
 • Tools: giao diện import/export field grroup

Thêm mới field group

field group cũng  là metabox chứa các field.

 

Giao diện thêm mới như có 3 phần chính:

 • Tiêu đề: tên field group
 • danh sách fields:  danh sách các field trong group ( hiện tại  đang trống ). nhấp add field để thêm 1 field
 • Location:  Điều kiện hiển thị metabox
 • Setting: Các cài đặt khác của metabox chứa các field

Các bạn nhập tiêu đề, cài đặt LocationSetting trước.

Location

Location chứa các Rule, Các Rule group cần phải thỏa mãn thì metabox mới được hiện

Setting

Trong Setting có các field cần chú ý :

 • Active: nên để yes, nếu để no sẽ không hiển thị
 • Position: Có 3 loại Hight( Ngay sau tiêu đề ), Low( Bên dưới content ), Side( Bên sidebar ) tùy mục đích mà bạn chọn nhé.
 • Oder No.:  vị trí của chúng so với metabox đầu tiên.
 • Hide On Screen: Chọn các filed bạn sẽ ẩn đi khi thỏa mãn location

 

Add field vào Field Group

Khi nhấp add field  sẽ xuất hiện thêm block như sau

Các field đáng chú ý:

 • Field label => là tên field hiển thị ở khu vực post bài mới
 • Field name => là slug của custom field phần này sẽ sử dụng để get custom field ra ngoài frontend
 • Field type => là các kiểu mà acf support như: Text, textarea, image (hình ảnh),
 • Require => Trường bắt buộc nhập
 • Default Value => Gía trị mặc định của field
 • Prepend/Append => thêm trước hoặc sau field. thường sẽ thêm để xuống dòng
 • Conditional Logic: xử lý điều liện để hiển thị field.

Hiển thị field ra ngoài front end site

Giống như các metadata khác, chúng ta có thể sử dụng cách mà tôi đã trình bày ở bài trước. Hoặc cũng có thể sử dụng function của ACF như sau:


<?php the_field('ten_field'); ?>

Đối với mảng:

<?php 
  $field = get_field('ten_field'); ?>
  foreach ($field as $key => $value) {
    echo $value;
   }
?>

Tổng kết:
Qua bài này tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng plugin ACF. tuy nhiên nếu bạn không muốn sử dụng plugin thì hẹn gặp bạn vào các bài sau Tôi sẽ hướng dẫn code tạo, thao tác metabox, custom field không sử dụng plugin.

 

Tags:

Bình luận

0 bình luận

 • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!