Tag Archives: woodpress

Hướng dẫn đưa trình soạn thảo của wordpress về phiên bản cũ

WordPress 5.0 có nhiều cập nhật mới lạ và thú vị. Sau một thời gian...

Hướng dẫn cài đặt code wordpress trên host DirectAdmin

Có nhiều bạn mua code hoặc download code miễn phí bên mình, nhưng lúc down...