Tag Archives: ChatGPT

ChatGPT chính thức hỗ trợ trên điện thoại iOS và Android

Giới thiệu Hiện tại, ChatGPT được biết tới như một chatbot trí tuệ nhân tạo...

Những điều bạn cần biết về Sora AI – Công nghệ “text-to-video” mới của OpenAI

Sora được xem là công cụ AI đầu tiên của OpenAI được thiết kế để...

Mặt trái của CHATGPT AI với content writer và Seo

ChatGPT là gì? ChatGPT (viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer) là một chatbot được...