Custom field là gì? hướng dẫn tạo custom field với trường mặc định của wordpress

Custom field là một tính năng hữu ích của WordPress cho phép bạn thêm những dữ liệu, thông tin bổ sung khác nhau vào các bài đăng và trang WordPress của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng các trường tùy chỉnh WordPress với mặc định của wordpress.

Custom field là gì?

Custom field WordPress là metadata được sử dụng để thêm thông tin bổ sung liên quan đến bài đăng hoặc trang mà bạn đang chỉnh sửa. Theo mặc định, khi bạn viết một post mới, WordPress sẽ lưu nó vào hai khu vực. Khu vực đầu tiên chính là phần nội dung mà bạn thêm bằng trình soạn thảo editor. Khu vực thứ hai là thông tin về nội dung cụ thể đó. Ví dụ như tiêu đề, tác giả, ngày, thời gian,… Những thông tin này của bài viết được gọi là metadata. WordPress tự động thêm tất cả các metadata cần thiết vào mỗi post.

Tạo custom field với trường tùy biến: mặc định của wordpress

Bạn cũng có thể tạo và lưu trữ metadata theo nhu cầu bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh. Theo mặc định, tùy chọn trường tùy chỉnh bị ẩn trên màn hình chỉnh sửa bài đăng.

Hiển thị trường tùy biến

Để xem các tùy chọn này, bạn cần nhấp “Tùy chọn hiển thị” vào ở góc trên bên phải màn hình và chọn tích cho trường tùy biến.

Các trường tùy chỉnh có thể được sử dụng để thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến post Thông tin meta này có thể được hiển thị trong theme của bạn.Tuy nhiên, sử dụng được dữ liệu này bạn sẽ cần chỉnh sửa các file theme WordPress của mình.

Thêm hoặc chọn trường tùy chỉnh

Kéo xuống bên dưới trường nội dung,  bạn sẽ tìm được  hộp meta của trường tùy chỉnh.

Trong đây có 2 phần bạn cần chú ý là

  • Tên: tên của metadata , đặt không dấu, chấp nhận “_”;
  • Giá  trị: giá trị của metadata

Bạn có thể chọn các tùy metadata đã tạo trước đó để thêm nội dung hoặc nhập mới metadata khác.

Sử dụng metadata trong trường tùy biến ra frontend:

Cú pháp: get_post_meta(id_bai_dang, ten_metadata, true);Với id_bai_dang  là id của bài viết, ten_metadata là tên của metadata. hàm này trả về là giá trị của metadata có tên ten_metadata  trong bài viết có id là id_bai_dang .

Ví dụ tôi có metadata tên “project_description” giá trị là ” Đây là nội dung của dự án “. code mẫu như sau

<?php
 echo get_post_meta(get_the_ID(), 'project_description', true); 
// get_the_ID là hàm trả về id của bài viết hiện tại.
// kết quả trả về : Đây là nội dung của dự án
?>;

Tổng kết

Bài viết này tôi đã hướng dẫn các bạn làm sao để sử dụng tính năng trường tùy biến mắc định của wordpress. Tuy nhiên tính năng này còn đơn giản, khó để chọn dữ liệu dạng ảnh hay chuỗi mà mới chỉ đơn giản là text. Vì vậy sinh ra rất nhiều plugin tạo custom field trong bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng plugin Advance Custom Fields để tạo trường tùy biến.

Tags:

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!