Bài 2 Tạo và chạy một file PHP như thế nào

Đây là bài viết số 1 trong 12 bài viết của loạt series Học PHP cơ bản

Tạo một tập tin PHP

– Để tạo một tập tin PHP thì bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

– Bước 1: Mở Notepad lên và gõ vào đó một đoạn mã PHP như sau.

<?php
echo 'xin chao LBK';
?>

– Bước 2: Lưu tập tin.

Bấm vào tab File rồi chọn Save As
Chỗ Encoding chọn UTF-8
Lưu tập tin theo đường dẫn C:xampphtdocs và đặt tên là taptindautien.php
Cuối cùng, bấm nút Save để lưu tập tin.
Cách chạy một tập tin PHP

– Để chạy (thực thi) tập tin PHP được tạo ở phần hướng dẫn phía trên, ta thực hiện lần lượt các bước như sau:

Mở trình duyệt web lên.
Gõ vào thanh địa chỉ dòng chữ localhost/taptindautien.php rồi nhấn Enter.
– Nếu trình duyệt hiển thị giống như hình bên dưới thì tức là bạn đã chạy thành công tập tin PHP.

Cách tạo và chạy một tập tin PHP

 Cách tạo và chạy tập tin PHP trong thư mục con

– Chúng ta có thể lưu các tập tin PHP vào những thư mục con trong C:xampphtdocs để tiện cho việc phân cấp và quản lý thư mục.

– Còn để chạy tập tin PHP được lưu trong thư mục con thì sử dụng cú pháp như sau:

localhost/đường dẫn tính từ vị trí C:xampphtdocs đến tập tin PHP
– Ví dụ 1: Để chạy tập tin được lưu ở địa chỉ C:xampphtdocslaptrinhwebbai1.php thì ta truy cập đường dẫn localhost/laptrinhweb/bai1.php

– Ví dụ 2: Để chạy tập tin được lưu ở địa chỉ C:xampphtdocslaptrinhwebhocphpbai2.php thì ta truy cập đường dẫn localhost/laptrinhweb/hocphp/bai2.php

Tổng kết

Vậy là bài này mình đã hướng đẫn các bạn cách để tạo ra và chạy một file php trên localhost. Bàisau chúng ta sẽ tìm hiểu về cácquy tắc cơ bản nhất để có thể chạy một file php

Bài viết cùng series:Bài 1: Cài đặt môi trường để học PHP >>
Tags:

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!