Bài 6: Câu lệnh điều kiện – rẽ nhánh

Đây là bài viết số 6 trong 12 bài viết của loạt series Học PHP cơ bản

Trong các các ngôn ngữ lập trình thì cấu trúc rẽ nhánh là phần rất quan trọng và trong PHP cũng vậy, cũng cần có cấu trúc rẽ nhánh để xử lý những sự kiện trong khi lập trình.

Trong bài viết này tôi và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cấu trúc rẽ nhánh trong PHP.

Các cấu trúc điều kiên – rẽ nhanh trong PHP

Cấu trúc if /else

<?php
 /* if(Điều kiện) {
     các câu lệnh
   }else {
     các câu lệnh
   }  
  */
  // Nguyên lý là máy chương trình sẽ kiểm tra điều kiện bên trong if trước
  // Nếu điều kiện đúng thì thực hiện các câu lệnh bên trong if.
  // Nếu sai thì thực hiện bên trong else
  // 
?>

ví dụ:

<?php
$ x = 10;
$y = 18;

if(x >= y) {
echo $x.’ Lớn hơn hoặc bằng ‘.$y;
}else {
echo $x.’ Nhỏ hơn ‘.$y;
}
?>

Cấu trúc Switch

Câu lệnh switch trong php cho phép ta đưa ra quyết định có nhiều cách lựa chọn để giá trị của biểu thức truyền vào. Nếu giá trị biểu thức truyền vào trùng với các giá trị biểu thức điều kiện thì các câu lệnh bên trong biểu thức điều kiện sẽ được thực hiện.

<?php
/*switch(giá trị truyền vào) {
case giá trị thứ 1: câu lệnh;
break;
case giá trị thứ 2: câu lệnh;
break;
........
default: câu lệnh (khi giá trị truyền vào không trùng vớibất kỳ case nào)
}*/
?>

Ví dụ: Có 3 siêu nhân : đỏ. vàng , xanh, mỗi siêu nhân sẽ có những câu thoại chất chơi khác nhau, nhiệm vụ của chúng ta là  khi đến lượt đứa nào thì cho nó in ra câu thoại.

<?php
$sieu_nhan = 'Siêu nhân đỏ';
$sieu_nhan = 'Siêu nhân vàng';
$sieu_nhan = 'Siêu nhân xanh';

switch($sieu_nhan) {
case ‘Siêu nhân đỏ’: echo ‘Chui vô bụi cỏ’;
break;
case ‘Siêu nhân vàng’: echo ‘Cuộc sống bẽ bàng’;
break;
case ‘Siêu nhân xanh’: echo ‘Buồn ngủ có chiếu manh’
break;
default: echo ‘Làm gì có thằng siêu nhân nào?’
}
?>

Tổng kết:

đây là 2 cấu trúc điều kiện thông dụng nhất. rất dễ, các bãn hãy luyện tập thêm nhé. phải có nền móng vững chắc mới đi xa được. Bài sau chúng ta sẽ học về các vòng lặp cơ bản trong PHP nha.

Bài viết cùng series:<< Bài 5: Toán tử trong PHPBài 7: Vòng lặp trong PHP >>
Tags:

Bình luận

0 bình luận

 • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!