Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong PHP

Đây là bài viết số 4 trong 10 bài viết của loạt series Học PHP cơ bản

Trong bài viết thứ 4  của loạt series học PHP cơ bản, chúng ta sẽ cùng nhau học về kiểu dữ liệu trong PHP. Đây là một bài viết khá quan trọng trong quá trình học và làm việc với PHP chúng ta thường xuyên gặp phải.

Kiểu

PHP có tất cả 7 kiểu dữ liệu:

  • Kiểu Số Nguyên(int)
  • Kiểu Chuỗi(string)
  • Kiểu Số Thực (float, double)
  • Kiểu Boolean
  • Kiểu Mảng (array)
  • Kiểu NULL
  • Kiểu Đối Tượng (object)

Kiểu Số Nguyên:

-Kiểu Số Nguyênlà một kiểu dữ liệu dạng số nguyên và nó có thể hoạt động dưới nhiều kiểu cơ số khác nhau.

-Để khai báo biến dưới dạng INT thì giá trị của biến không được chứa dấu ‘ hoặc “.

-Kiểu Số Nguyên có kích thước 32bit (khi vượt quá thì nó sẽ tự động chuyển sang kiểu khác).

Ví dụ:

<?php
$number = 18;
$number = -18;
$number = 0x1A;
?>

 

Để ép kiểu sang kiểu số nguyên: 

cú pháp: $tên biến = (int)$tên biến;

Ví dụ:

<?php
$number = '18';
$number = (int)$number;
?>

 

Kiểu số thực

-Hiểu sơ sơ kiểu số thực là những số có phần dư, còn kiểu số nguyên là những số không dư phần nào

-Trong PHP kiểu số thực có 2 dạng là float và double. Cách khai báo cũng tương tự như kiểu số nguyên.

Ví dụ:

<?php
$number = 18.181818;
?>

 

tương tư kiểu số nguyên muốn ép kiểu cho số thực chỉ cần thêm (kiểu số thực) vào trước biến là được.

<?php
$number = 18.181818;
$number = (float)$number; // ép kiểu qua float
$number = (double)$number; // ép kiểu qua double
?>

 

Kiểu chuỗi

-Dùng để lưu các đoạn văn bản và có thể chưa bất kỳ ký tự nào

-Chuỗi được khai báo nằm trong cặp dấu nháy đơn(”) hoặc nháy kép (“”)

<?php
$name = 'Duong Quang Phong';
$number = '18';
$favourite = "Mỏ, Mỏ, Mỏ và Thèo"
?>

 

Kiểu Boolean

-Là kiểu dữ liệu chỉ có 2 giá trị true hoặc false

-Thường được dùng để nhận giá trị trả về của biểu thức điều kiện

<?php
$is_true = true;
$is__false = false;
?>

 

Để ép kiểu Boolean bạn sử dụng (bool) hoặc (boolean) để ép kiểu sang kiểu bool. Như vậy trong PHP thì bool và boolean là 2 từ khóa có cùng một ý nghĩa. 

Trong PHP, khi ép  kiểu, các ký tự 0, ký tự trống và null đều được quy về giá trị FALSE, các ký tự còn lại quy về TRUE. Việc chuyển đổi này đôi khi cũng không cần thiết vì php tự xem xét giá trị và quy về TRUE hay FALSE.

<?php
$bool = '0'; //false
$bool = 0; //false
$bool = null; //false
$bool = ''; //false
$bool = 'LBK Solution'; //true
$bool = 18; //true
?>

Kiểu Mảng

 

-Là bộ các giá trị thuộc một hoặc nhiều kiểu dữ liệu

 Các phần tử của mảng được truy xuất thông qua các chỉ mục($key) của nó nằm trong mảng.

 

Khai báo mảng:

cách khai báo một mảng:

<?php
$array = []; // với phiên bản PHP 7 trở lên
$array = array(); // phiên bản php 5
// khai báo mảng kèm giá trị ban đầu:
$array = ['Sieu','Nhan', 'Cuong', 'Phong'];
$array = array('Sieu','Nhan', 'Cuong', 'Phong');
?>

 

-Mảng có các phần tử được định danh một chỉ mục (kiểu số) và bắt đầu bằng số 0 và phần tử cuối cùng có chỉ mục là (n-1), trong đó n là tổng số phần tử của mảng.

Gỉa sử bạn có 10 phần từ thì lần lượt các vị trí phần tử trong mảng là: [0]-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9].

Thêm phần tử vào mảng

Có nhiều cách để thêm phần tử vào mảng. nhưng chúng ta sẽ học cách đơ giản nhất, Mảng là kiến thức quan trọng , sau khi học về hàm chúng ta sẽ có một bài  liên quan đến các hàm xử lý mảng. Giả sử chúng ra có một mảng tên array và chứa các giá trị “Sieu”, “Nhan”, “Cuong”, “Phong” .

<?php
$array = ['Sieu','Nhan', 'Cuong', 'Phong'];
//Thêm phần tử vào mảng $array
$array[] = 'Sieu';
$array[] = 'Ngau';
print_r($array)
// lúc này $array sẽ có các phần tử là :
$array = ['Sieu','Nhan', 'Cuong', 'Phong', 'Sieu', 'Ngau'];
?>

Để truy xuất các phần tử của mảng

Cú pháp: $tênmảng[vị trí của phần tử muốn truy xuất]

<?php
// vị trí 0 1 2 3
$array = ['Sieu','Nhan', 'Cuong', 'Phong'];
// vậy có $array[0] = 'Sieu';
// $array[1] = 'Nhan';
// $array[2] = 'Cuong';
// $array[3] = 'Phong';


echo $array[0].'<br>';
echo $array[1].'<br>';
echo $array[2].'<br>';
echo $array[3].'<br>';
?>

Kiểu Null

-Kiểu đặc biệt trong PHP, nó mang giá trị rỗng.

-Khi khởi tạo một biến gán giá trị NULL, hệ thông sẽ không tốn bộ nhớ để lưu trữ.

-Kiểu NULL khi ép kiểu sang kiểu số nguyên thì bằng 0, khi ép kiểu sang kiểu chuỗi thì = rỗng, và khi ép sang kiểu boolean thì mang giá trị FALSE.

7.Kiểu Đối Tượng(object)

Kiểu dữ liệu này khá là rối rắm nên mình sẽ viết riêng một bài về ở một series khác.

Tổng kết:

Trong bài này chúng ta đã cùng nhau học gần hết về các kiểu dữ liệu trong PHP.  Phần này rất thường xuyên gặp phải nên các bạn chú ý nha. Bài sau chúng ra sẽ cùng tìm hiểu về Các toán tử được sử dụng trong PHP nhé

Bài viết cùng series:<< Bài 3: Biến là gì? Ăn được không?Bài 5: Toán tử trong PHP >>

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!