Bài 8: Lệnh break, continue, exit trong php

Đây là bài viết số 9 trong 10 bài viết của loạt series Học PHP cơ bản

Lệnh break

Lệnh break thường được dùng để thoát khỏi vòng lặp cho dù vòng lặp mặc cho điều kiện lặp vẫn thỏa mãn.

Ví dụ:

for($i = 1; $i <= 10; i++) {
if($i == 6) {
break;
}
echo $i;
}

Vòng lặp này nếu không có break sẽ in ra màn hình từ 1 đến 10, nhưng vì khi $i  == 6 sẽ thực hiện lệnh break, nên chỉ in ra từ 1 cho đến 5 sẽ thoát vòng lặp. Tương tự cho các vòng lặp khác như while, do-while- foreach.

Lệnh continue

Không như break thường được dùng để thoát khỏi vòng lặp, lệnh continue bỏ qua đoạn mã bên dưới mình rồi chuyển qua lần lặp tiếp theo.

Ví dụ:

for($i = 1; $i <= 10; i++) {
 if($i == 6) {
 continue;
 }
echo $i;
}

Vòng lặp này nếu không có continuie sẽ in ra màn hình từ 1 đến 10, nhưng vì khi $i  == 6 sẽ thực hiện lệnh continue, bỏ qua toàn bộ code , in ra từ 1 cho đến 10 nhưng sẽ thiếu số 6. Tương tự cho các vòng lặp khác như while, do-while- foreach.

Lệnh exit

Giống break, sau khi thực hiện lệnh exit, chương trình sẽ bỏ qua phần code phía sau, nhưng với exit phần code phía sau bị bỏ không phải trong vòng lặp mà là cả chương trình.

 

 

Bài viết cùng series:<< Bài 9: Hàm trong PHPChia sẻ kinh nghiệm học HTML cho người mới bắt đầu ? >>

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!