Khôi phục menu larvps

Đây là bài viết số 3 trong 5 bài viết của loạt series Quản trị larvps
KEy báo hện hạn rồi bị luôn lỗi này – vps không đầy
Khởi động vps bị lỗi:
-bash: /etc/larvps/menu/status: No such file or directory -bash: /etc/larvps/menu/check: No such file or directory
Không chạy được menu nào:
-//- Nhap lua chon cua ban (1-32) [Ctrl+C=Thoat]: 24
/usr/bin/larvps: line 130: /etc/larvps/menu/larvps_update: No such file or directory
-//- Nhap lua chon cua ban (1-32) [Ctrl+C=Thoat]: 12
/usr/bin/larvps: line 92: /etc/larvps/menu/crontab: No such file or directory
Sửa bằng lệnh:
curl -sO https://larvps.com/scripts/larvps_menu && bash larvps_menu
Bài viết cùng series:<< FIX ERROR: mysqli::real_connect(): (hy000/1045): access denied for user ‘admin’@’localhost’ (using password: yes)Larvps -nâng được Sever PHP Memory Limit lên 512M >>
Tags:

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!