Code bật comment hàng loạt wordpress

function enable_comments_for_all(){
    global $wpdb;
    $wpdb->query( $wpdb->prepare("UPDATE $wpdb->posts SET comment_status = 'open'")); // Enable comments
}
enable_comments_for_all();
Tags:

Bình luận

0 bình luận

  • Hãy là người đầu tiên để lại bình luận cho bài viết này!