Cách đếm số lượt xem bài viết trong wordpress mà không cần sử dụng plugin

Đây là bài viết số 1 trong 1 bài viết của loạt series Wordpress- Flatsome
 • Cách đếm số lượt xem bài viết trong wordpress mà không cần sử dụng plugin

Cách đếm số lượt xem bài viết trong wordpress mà không cần sử dụng plugin

Cách tính lượt xem bài đăng trong WordPress mà không cần sử dụng plugin

Cách này cần một chút kỹ năng code, nên với các bạn không rành kỹ thuật, thì sẽ khá là phức tạp. Nhưng nếu bạn có một chút cơ bản về code, thì sẽ thấy đơn giản thôi.

 1. Đầu tiên, hãy chuyển đến tệp tin Function.php của giao diện đang sử dụng của WordPress. Sau đó sao chép đoạn Code dưới đây và dán nó vào trong tệp tin Function.php.
   
  function postview_set($postID) { 
   $count_key = 'postview_number'; 
   $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); 
   if ($count == '') { 
    $count = 0; 
    delete_post_meta($postID, $count_key); 
    add_post_meta($postID, $count_key, '0'); 
   } 
   else { 
    $count++; 
    update_post_meta($postID, $count_key, $count); 
   } 
  } 
  
  function postview_get($postID) { 
   $count_key = 'postview_number'; 
   $div_open = '<div class="count-view">'; 
   $div_close = '</div>'; 
   $count = get_post_meta($postID, $count_key, true); 
   if ($count == '') { 
    delete_post_meta($postID, $count_key); 
    add_post_meta($postID, $count_key, '0'); 
    return $div_open . "0 lượt xem" . $div_close; 
   } 
   return $div_open . $count.' lượt xem' . $div_close; 
  } 
  // Remove issues with prefetching adding extra views 
  remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0); 
  
 2. Tiếp theo, sao chép đoạn code bên dưới và dán vào file Single.php nằm trong vòng lập while.
  <?php postview_set( get_the_ID() ); ?>
  
 3. Sau đó, sao chép đoạn code sau và dán vào nơi mà bạn muốn hiển thị số lượt xem.
  <?= postview_get( get_the_ID() ); ?>
  
 4. Sau khi toàn tất các bước trên, ra ngoài trang chủ và kích chọn một bài viết nào đó bạn sẽ thấy số lượt xem bài viết như bên dưới.
  Bạn có thể chèn thêm css để hiện thị thêm icon con mắt để nhìn đẹp hơn.
 5. Ví dụ :Chèn vào element blog post của Flatsome

Dãn cách cho đẹp:

 echo ' | '; echo postview_get( get_the_ID() ); 

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

  Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi trực tiếp tư vấn cho bạn.

  Họ tên
  Số điện thoại
  Ghi chú