Thêm ads và bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục

Thêm đoạn code bên dưới vào file function.php


function lbk_ads_and_post($category = 0) {
 if ( is_single() ) $post_id = get_the_ID();
 $args = array(
  'post_status' => 'publish',
  'numberposts' => 5,
  'exclude' => array($post_id),
  'orderby' => 'rand'
 );
 if ($category) $args['category'] = array($category);
 $recentPosts = get_posts( $args );
 ob_start();
 ?>
 <div class="row">
  <div class="col large-6 medium-6 small-12">
   <div class="col-inner">
   <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cscript%20async%20src%3D%22https%3A%2F%2Fpagead2.googlesyndication.com%2Fpagead%2Fjs%2Fadsbygoogle.js%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="&lt;script&gt;" title="&lt;script&gt;" />
   <ins class="adsbygoogle"
    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-2585509486854194"
    data-ad-slot="7040955534"></ins>
   <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cscript%3E%0A%20%20%20%20%20%20(adsbygoogle%20%3D%20window.adsbygoogle%20%7C%7C%20%5B%5D).push(%7B%7D)%3B%0A%20%20%20%20%20%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="&lt;script&gt;" title="&lt;script&gt;" />
  </div>
 </div>
 <div class="col large-6 medium-6 small-12">
  <div class="col-inner">
   <div class="relatedcat random-post">
    <?php if ( $recentPosts ) : ?>
    <h3 class="title-bl">Xem nhiều tuần qua:</h3>
     <ul>
     <?php foreach ($recentPosts as $post) : ?>
      <li>
        <a href="<?php echo the_permalink($post->ID); ?>" title="<?php echo $post->post_title; ?>">
         <?php echo $post->post_title; ?>
        </a>
      </li>
     <?php endforeach; ?>
    </ul>
   <?php endif ?>
  </div>
 </div>
 </div>
</div>
<?php
return ob_get_clean();
}

Cách sử dụng

Dán đoạn code bên dưới vào vị trí cần hiển thị trong file content-single.php

 <?php echo lbk_ads_and_post(get_the_category()[0]->term_id); ?> 

Thêm style vào file style.css để title hiển thị 1 dòng


.random-post a {
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 1;
line-clamp: 1;
-webkit-box-orient: vertical;
}
.random-post>ul>li {
margin-left: 0;
}

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

  Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi trực tiếp tư vấn cho bạn.

  Họ tên

  Số điện thoại

  Ghi chú