Mẫu website Gia Phả

Thiết kế website gia phả cần tạo được sự trang nghiêm, chỉnh chu những vẫn phải gần...

Cách đếm số lượt xem bài viết trong wordpress mà không cần sử dụng plugin

Cách đếm số lượt xem bài viết trong wordpress mà không cần sử dụng plugin...

Làm mới dns và ip máy tính

Series lệnh cho người đã biết: 1-  ipconfig /flushdns 2-  ipconfig /release 3- ipconfig /renew...

Hướng dẫn nén ảnh bằng photoshop trước khi up lên web

Hướng dẫn nén ảnh bằng photoshop trước khi up lên web. Điều này rất quan...

Bài 9: Hàm trong PHP

Hàm là gì? Hàm là một chương trình nhỏ có chức năng để giải quyết...

Bài 8: Lệnh break, continue, exit trong php

Lệnh break Lệnh break thường được dùng để thoát khỏi vòng lặp cho dù vòng...

What Website Builder Platform

Choose which platform to make website. This post to give to you ,who are webmasters,...

Create virtual environments for PHP

PHP file cannot be arbitrarily saved in informational directories. it must be hosted on the...

Bài 7: Vòng lặp trong PHP

Trong mội ngôn ngữ lập trình, vòng lặp luôn là một kiến thức quan trọng...

Bài 6: Câu lệnh điều kiện – rẽ nhánh

Trong các các ngôn ngữ lập trình thì cấu trúc rẽ nhánh là phần rất...

Bài 5: Toán tử trong PHP

Xem xét một biểu thức tính toán trong PHP ví dụ: 18 + 10, đây...

Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong PHP

Trong bài viết thứ 4  của loạt series học PHP cơ bản, chúng ta sẽ...