Tag Archives: Google Bard

Hướng dẫn cách đăng ký Google Bard cực đơn giản

Google Bard hay Brad AI là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát...

Chính thức Google Bard tạo ảnh miễn phí cho người sử dụng

Bắt đầu từ hôm nay, bạn có thể tạo hình ảnh trong Google Bard ở...