Tag Archives: công cụ AI

Freepik – Công cụ AI cho phép bạn vẽ chỉnh sửa ảnh real-time

Nhờ các công cụ AI như Freepik giúp việc tạo ra những hình ảnh ấn...

Youtube AI – Youtube vừa ra mắt Chatbot AI

Chatbot AI của YouTube là một công cụ hỗ trợ người dùng tương tác với...